Maxmiliánův Dvůr a Muzeum

HUBERTCENTRUM

Maxmiliánův dvůr

 

 

            Byl postaven v letech 1844-45 arcibiskupem Maxmiliánem Sommerou podle návrhu architekta Antonína Arche, který pracoval v Kroměříži od počátku let 1830 a význemně přispěl k dobrému vzhledu města. Postavil vstupní budovu do květné zahrady, Pompejskou kolonádu, Maxlův vodovod, mosty v podzámecké zahradě, renovoval po požáru v r.1836 Chrám sv. Mořice a stejně tak i Mlýnskou bránu. Antonín Arche, pražský rodák byl významnou uměleckou osobností Kroměříže první půlky 19.století.

V letech 1844-1845 vytvořil architekt Arche velkým nákladem Maxův dvůr, vzorové hospodářské stavení typu“ferme orné“. V době vzniku vyvolalo kritiku veřejnosti, která byla pohoršena enormní výší finančních nákladů, vynaložených na pohé chlévy. Stavení se skládalo z kravína a moderní mlékárny a sloužilo pro potřeby zámku.

 

         Do r. 1848 patřil objekt nynějšího Hubertcentra  arcibiskupovi v Olomouci a pak byl zestátněn. Sloužil jako veterinární nemocnice až do r. 1990.Po revoluci byl objekt vrácen zpět arcibiskupství, které jej pronajalo do roku 1994 soukromému chovateli a od roku 1995 SOUZ Kroměříž. SOUZ zde provedlo zásadní úpravy- vše na boxové stání. Je zde 14 boxů a hipologické muzeum. Od roku 2000 se stal celý areál včetně pionýrské louky majetkem SOUZ Kroměříž. Toto učiliště se v roce 2002 sloučilo s SOŠ Pavlákova a vznikla tak nynější Střední Škola Hotelová a Služeb (SŠHS) Kroměříž.

Zde najdete podrobnější informace o Maxmiliánově Dvoře a jeho architektu Antonínu Arche.

HIPOLOGICKÉ   MUZEUM

Ojedinělá sbírka koňských kopyt s různými anomáliemi a postiženými chorobami.

 Dále sbírka různých typů podkov používaných i při léčbě různých onemocnění kopyt.

 Za sklem sbírka chrupu koně v různém věkovém stadiu – podle zbroušení chrupu se dá poznat stáří koně.

 Sbírka je údajně největší ve východní Evropě, vše jsou originální exponáty.