Pohár města Kroměříže

Přihláška na závody: https://prihlasky.cjf.cz

 

 1. Základní ustanovení.

  1. Základní informace

1.1.1.

Kategorie závodů:

CSN – C

1.1.2.

Číslo závodů ČJF:

 

1.1.3.

Název závodů:

Pohár města Kroměříže

1.1.4.

Pořadatel:

SŠHS Kroměříž

1.1.5.

Spolupoř. subjekt:

-

1.1.6.

Datum závodů:

16. 6. 2018

1.1.7.

Místo konání:

Sportovní areál SŠHS Kroměříž

 

 

 

  1. Funkcionáři závodů:

Ředitel závodů:

Ing. Petr Hajný, tel. 602 507 012, petr.hajný@hskm.cz

Sekretář závodů:

Bc. Blanka Zavadilová, tel. 725 126 045

Kontaktní osoba:

Hana Dostálová, tel. 734 794 855, hubertcentrum@hskm.cz

Hlavní rozhodčí:

Ing. Pavel Hirka (G0030)

Sbor rozhodčích:

Martin Veselský (H0260)

David Hrnčíř (H1335)

Technický delegát:

-

Stavitel tratí / parkurů:

Petr Hirka (G0032)

Komisař na opracovišti:

Šárka Veselská (G2088)

Hlasatel:

Mgr. Stanislava Zemanová( G0191)

Zpracovatel výsledků:

David Hrnčíř

Lékařská služba:

Sanitacar Holešov, tel. 602 529 265

Veterinární dozor:

MVDr. Jan Bubeník, tel. 602 967 413

Podkovář:

Stanislav Zaoral, tel. 603 702 424

 

  1. Technické parametry

   1. Kolbiště:                      travnaté 90 x 70

   2. Opracoviště:               travnaté 90 x 50

   3. Opracování:               

                                                                  

 1. Přihlášky a časový rozvrh

  1. Uzávěrka

              Uzávěrka přihlášek je  14.6.2018 do 21.00 hod.

    

  2. Přihlášky

Dle PJS výhradně přes Online přihláškový systém ČJF: https://prihlasky.cjf.cz

(výjimku mají pouze zahraniční jezdci, kteří se mohou hlásit na kontaktní osobu)

 

  1. Prezentace

                             U věže rozhodčích v den závodů od 7.00 do 8.00 hod., nebo

                             telefonicky v den závodů od 7.00 do 8.00 hod. na tel. 734 794 855

 

  1. Technická porada

                             Technická porada se nekoná, veškeré informace budou dostupné při prezentaci.

 

  1. Start soutěží

                 Start soutěže č.1 v 9.00 hod. 

                             všechny další soutěže návazně po sobě

                             Pořadatel si vyhrazuje právo upravit časový rozvrh dle počtu přihlášených.

 

  1. Sekretariát závodů

                  V den závodů od 7.00 do 18.00 hod.

 

 

 1. Soutěže, startovné a ceny

   

  soutěž č.1            skoková soutěž stupně „ZM“

                                  Otevřená soutěž.

                                  Rozhodování dle PJS,tab.A, čl. 238.2.2., s následným rozeskakováním – čl. 245.3.

                                  Startovné 200,-Kč

                                  Finanční ceny v hodnotě 1500,-Kč (400, 350, 300, 250, 200)

   

  soutěž č.2            skoková soutěž „ Dvoufázové skákání 100/110 cm

                                 Otevřená soutěž.

                                 Rozhodování dle PJS, čl. 274.5.3., v prvé i druhé fázi rozhoduje čas, 1fáze 8

                                 překážek s jednou kombinací, 2fáze 4 překážky bez kombinace

                                 Startovné 200,-Kč

                                 Finanční ceny v hodnotě 2500,-Kč (800, 600, 500, 400, 200)

   

  soutěž č.3            skoková soutěž stupně „ZL“

                                  Otevřená soutěž.

                                  Rozhodování dle PJS, čl. 238.2.2., jedno rozeskakování na čas

                                  Startovné 250,-Kč

                                  Finanční ceny v hodnotě 5000,-Kč (1500, 1200, 1000, 800, 500)

   

  soutěž č.4            skoková soutěž stupně „L*“

                                  Otevřená soutěž.

                                  Rozhodování dle PJS, čl. 238.2.2., jedno rozeskakování na čas

                                  Startovné 300,-Kč

                                  Finanční ceny v hodnotě 7800,-Kč (2500, 2000, 1500, 1000, 800)

   

  soutěž č.5            skoková soutěž stupně „S*“

                                  Otevřená soutěž.

                                  Rozhodování dle PJS, čl. 238.2.2., jedno rozeskakování na čas

                                  Startovné 350,-Kč

                                  Finanční ceny v hodnotě 11500,-Kč (3700, 3000, 2300, 1500, 1000)

   

 

 1. Technická ustanovení

  1. Předpisy

   1. Závody se řídí platnými Pravidly jezdeckého sportu (PJS), Všeobecnými pravidly ČJF (VP), Veterinárními pravidly, STP a tímto rozpisem závodů.

   2. Účastníci budou dekorování dle VP čl. 126

   3. Ceny budou udíleny dle VP čl. 127 a 128

   4. Námitky a stížnosti v souladu s VP a PJS.

   5. Sázky nejsou povoleny.

     

  2. Veterinární předpisy

   1. Před vyložením koní je nutno odevzdat příslušné veterinární doklady (průkazy koní), které musí obsahovat doklady platné pro přesun koní dle veterinárních směrnic pro příslušný rok. Zahraniční účastníci ze členských zemí EU, mají povinnost mít vystavené veterinární osvědčení (TRACES) konkrétně vzor 2009/156 ALL Registrovaní koňovití.

   2. Účastníci závodů jsou povinni se řídit pokyny určeného pracovníka – pořadatele a to včetně vyložení koní do příchodu veterinárního lékaře.

   3. Kontrolu průkazů a zdravotního stavu koní provede veterinární lékař závodů při příjezdu.

  3. Podmínky účasti, kvalifikace

    

 2. Obecné informace

  1. Odpovědnost pořadatele

Pořadatel neručí za úrazy jezdců a koní, jakožto ani za nehody, onemocnění, ztráty předmětů a jejich poškození. Za způsobilost (jezdce i koně) účastnit se příslušné soutěže (tedy i za případné úrazy) je dle VP odst. 118 plně odpovědný přihlašovatel. Veškeré náklady spojené s účastí na závodech hradí vysílací složka / přihlašovatel.

  1. Informace pro majitele psů

   Psy je povoleno vodit v areálu pouze na vodítku. Volným pobíháním psů ohrožujete zdraví a život jezdců v kolbišti a opracovišti !

  2. Ustájení

Ustájení pořadatel nezajišťuje

  1. Ubytování, elektrické přípojky

Ubytování pořadatel nezajišťuje

  1. Ostatní služby

Lékařská služba – uvedena v bodě 1.2 (Funkcionáři závodů) tohoto rozpisu

Veterinární služba – zajištěna proti úhradě

Podkovářská služba – zajištěna proti úhradě

Občerstvení – zajištěno v areálu závodiště po celý den

Parkování vozidel – školní areál Hubertcentrum a sportovní areál SŠHS Kroměříž

 

 1. Partneři závodů

   

 2. Schvalovací doložka

 

Rozpis zpracoval:            30. 4. 2018                                         Rozpis za OV ČJF schválil:

Margita Urbanová

 

2018

Letošní závody se budou konat 16.června.

2017

Letošní závody se budou konat 17.června.

VÝSLEDKY ZDE:
https://www.jezdci.cz/Skokove-zavody-Kromeriz-cerven-2017/
Fotogalerie zde:
https://fotohorakbrest.rajce.idnes.cz/

XX. ročník - Pohár města Kroměříže - 18. června 2016

Vítěz Poháru města Kroměříže 2016 Pavel Koláček s koněm S-Classic, TJ Pálava Popice