O OBORU

41 - 53 - H / 02      JEZDEC A CHOVATEL KONÍTříletý učební obor určený pro chlapce i dívky, kteří úspěšně ukončili základní vzdělání. Podmínkou je dobrý zdravotní stav a tělesná zdatnost.

Učební obor připravuje pracovníky s kvalifikací pro dělnická povolání v chovu koní zejména jako jezdec a ošetřovatel všech kategorií koní.

 

Absolvent se realizuje v oblasti sportovního nebo dostihového ježdění, chovu koní a odchovu hříbat. Absolvent je připraven pro práci v jízdárnách, sportovních stájích, plemenářských zařízeních i pro soukromé podnikání v zemědělství.

V teorii vedle všeobecně vzdělávacích předmětů, kde se žáci učí také jednomu cizímu jazyku, získávají potřebné odborné dovednosti v předmětech, mezi které se řadí: 
základy chovu hospodářských zvířat, výživa a krmivářství, chov koní, teorie jízdy, dostihový řád, životospráva jezdce a další. 

Po celou dobu výuky se žáci podílejí na pořádání a organizaci přehlídek a chovatelských akcí v Zemském hřebčinci v Tlumačově a každoročních přehlídek ročků v hřebčíně Napajedla.
Škola také pořádá jezdecké závody v parkurovém skákání od stupně „Z“ až po stupeň „S“.

Příprava je ukončena závěrečnou zkouškou, po které úspěšní absolventi obdrží výuční list.
Absolventi, kteří úspěšně vykonali závěrečnou zkoušku, mohou pokračovat v dalším nástavbovém studiu  ukončeném maturitní zkouškou a získat úplné střední vzdělání. 


Obor absolventům dává široké možnosti uplatnění v rámci České republiky, ale i v zahraničí.