Hubertcentrum

Pracoviště Hubercentrum bylo otevřeno v říjnu 1995.Je vybudované z původní veterinární nemocnice ( o historii budovy - viz. Maxmiliánův Dvůr ). Žáci se zde učí základům ošetřování a krmení koní, jezdeckého výcviku, výcviku mladých koní, základům veterinárního ošetření a podkovářství. Žáci se každoročně podílí na přípravách a organizaci závodů "Pohár města Kroměříže" a každý druhý rok Zěmědělské výstavy v Kroměříži. Někteří žáci reprezentují školu na jezdeckých závodech v okolí.

ZH Tlumačov


Na odloučeném pracovišti v Zemském Hřebčinci Tlumačov se žíci učí základy vozatajství, druhy zápřeže, ošetřování plemenných hřebců a provoz inseminační stanice. Žáci se zde podílí na pořádání a organizaci jezdeckých dnů v Tlumačově včetně aukcí a přehlídek.

Hřebčín Napajedla


Na odloučeném pracovišti Hřebčín Napajedla je zabezpečena výuka při odchovu hříbat, chovu anglického plnokrevníka. Žáci se zde podílejí na a organizaci  Dnů otevřených dveří Chovatelských dnů.